Category Archives: sukien

Blockchain Partners Summit Seoul

Hội Nghị Thượng Đỉnh Đối Tác Blockchain 2018 được tổ chức vào ngày 21-22 tháng 7 tại Walkerhill Hotel Seoul, dưới chủ đề “Một mô hình mới, Một tương lai mới.” Hội Nghị Thượng Đỉnh Đối Tác Blockchain 2018, trình bày bởi BABI Finance và Chaineer, cung cấp một nền tảng để chia sẻ kiến […]

Blockchain Festival Vietnam

Huobi Global đang tổ chức một hội nghị blockchain lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mang tên “Blockchain Festival Vietnam”. Mục tiêu là tập hợp một mạng lưới toàn cầu các nhà sáng tạo, người khám phá và những người giỏi nhất trong ngành để cùng nhau tổ chức hơn 30 diễn […]