e2eCommerce Indonesia

e2eCommerce Indonesia là một hội nghị và triển lãm giới thiệu nền tảng dựa trên hệ sinh thái để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Indonesia.
Theo chủ đề “Be Digital. Go Global ”, phiên bản thứ ba sẽ đóng vai trò là nền tảng cho ngành công nghiệp Thương mại điện tử Indonesia nhằm kết nối những đơn vị có vai trò quan trọng để khuyến khích các cuộc trò chuyện về cả các vấn đề chiến lược và hoạt động, giúp đưa ra giải pháp hệ thống tiên tiến cho thương hiệu & nhà bán lẻ, thị trường / nhà khai thác thương mại điện tử, và các đơn vị vận chuyển cho Indonesia.