Chương trình Smart Staking

Smart Staking là một dapp được phát triển bởi đội ngũ lập trình viên của Nexty để ứng dụng vào Hệ Thống Bình Ổn Giá.

Tìm hiểu thêm

Ví Multi-Signature

Ví Multi-Signature là một dapp được phát triển bởi đội ngũ lập trình viên của Nexty để tăng cường bảo mật cho Ví Nexty, đặc biệt nhắm đến những chủ doanh nghiệp mong muốn tài khoản kinh doanh của họ được bảo vệ bằng nhiều lớp.

Tìm hiểu thêm