Vietnam Blockchain Hub 2018

Blockchain Hub 2018, được lên lịch từ 23 đến 25 tháng 9 năm 2018, được trình bày bởi LATOKEN, ZeniiCrypto và Nexty Platform, mang đến cơ hội chia sẻ kiến ​​thức, xu hướng và thông tin về công nghệ blockchain. và tìm kiếm giải pháp khả thi cho các rào cản và nhiệm vụ mà chúng ta hiện đang phải đối mặt.