Blockchain Summit London 2018

Blockchain Summit London là một hội nghị và triển lãm 2 ngày kết nối với hơn 2.500 nhà lãnh đạo ngành, các nhà hoạch định kinh doanh, nhà đổi mới công nghệ và nhà đầu tư. Dựa trên nội dung vô song và cơ hội kết nối đặc biệt, Blockchain Summit là sự kiện Blockchain dành riêng lớn nhất ở châu Âu. Một đối tượng tập trung hoàn toàn là Blockchain.
Tham gia chương trình hội nghị thượng đỉnh để thảo luận tuyệt vời với những người có tầm nhìn xa trông rộng.
Các nghiên cứu trường hợp cắt cạnh cung cấp phương pháp “hướng dẫn” để triển khai các công nghệ Blockchain trong các ngành như tài chính, bảo hiểm, hậu cần, tiện ích, phương tiện và giải trí và hơn thế nữa.
Các cuộc thảo luận bàn tròn và các phiên mạng được tổ chức sẽ mang đến những cơ hội đặc biệt cho những người tham dự để kết nối với các đồng nghiệp và tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề.Cho chúng tôi vào ngày 26 và 27 tháng 6 cho THE Blockchain cho sự kiện kinh doanh năm 2018