Blockchain Festival Vietnam

Huobi Global đang tổ chức một hội nghị blockchain lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mang tên “Blockchain Festival Vietnam”. Mục tiêu là tập hợp một mạng lưới toàn cầu các nhà sáng tạo, người khám phá và những người giỏi nhất trong ngành để cùng nhau tổ chức hơn 30 diễn giả nổi tiếng và khoảng 1.500 đại biểu.