Crypto Economy / ICO2018 | LONDON

Sự kiện Crypto Economy ở London được tổ chức bởi BECON, mạng lưới hệ sinh thái Blockchain toàn cầu. Năm nay, sự kiện này diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tại Olympia, London.
Kể từ tháng 7 năm 2017, hơn 200 ICO đã giới thiệu mở bán token của họ trong sự kiện Crypto Economy / ICO 2018. Sự kiện được truy cập bởi 2.750+ người tham dự. Đây là nơi các diễn giả quốc tế giới thiệu, thảo luận về các hệ sinh thái địa phương trong các panel và giới thiệu các token mới. Bên cạnh đó, nó giúp giáo dục thị trường nhà đầu tư về cách họ có thể tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế Crypto.