Không mất phí giao dịch

Tính năng được thêm vào cùng với tốc độ ấn tượng của Nexty, bởi vì chúng tôi tin rằng bạn không cần phải trả phí cho các giao dịch và luôn luôn là người làm chủ với tài chính của mình.

Hệ thống bình ổn giá

Nhanh chóng và miễn phí là chưa đủ, chúng tôi cho rằng đồng thanh toán cần phải ổn định. Giá một cốc cà phê hôm nay sẽ vẫn ngang với giá một cốc cà phê ngày mai.

Lộ trình phát triển

Luôn đi đúng hướng với sự phát triển của Nexty.