World Blockchain và Cryptocurrency Summit 2018

Vào ngày 19 và 20 tháng 5, Nexty sẽ tham gia” World Blockchain và Cryptocurrency Summit 2018 “tại Moscow, Nga. Đây là một sự kiện lớn với sự hiện diện của hơn 200 diễn giả trên 12 phần từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, sẽ có hơn 100 dự án ICO từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. WBCS là cơ hội vàng cho các ICO và các nhà đầu tư gặp gỡ, giao tiếp và học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, đây là cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng và thương hiệu của các dự án ICO. Đó là vinh dự của Nexty để có cơ hội tham gia hội nghị thượng đỉnh với tư cách là nhà triển lãm. Chúng tôi sẽ có một gian hàng tại triển lãm với mục đích giới thiệu Nexty cho các nhà đầu tư và các dự án ICO khác từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi rất mong được gặp bạn, các nhà đầu tư cũng như các ICO sẵn sàng tìm hiểu về Nexty, cách hoạt động, đặc biệt về lợi thế của nó là quản lý và phát triển cộng đồng, tạo tiền / token mới, tham khảo vấn đề pháp lý, v.v.