Beyond Blocks Summit Seoul

Beyond Blocks nhắm đến việc tập hợp các nhà lãnh đạo và chuyên gia tầm cỡ thế giới, xuyển suốt hệ sinh thái blockchain – và sứ mệnh của sự kiện là thiết lập các hội nghị là nơi gặp gỡ nhiều nhất cho nội dung có giá trị cao và cơ hội kết nối phong phú.
Buổi lễ khai mạc Beyond Blocks Summit Seoul diễn ra tại The Shilla Seoul Hotel & Resort vào ngày 17 & 18 tháng 7 năm 2018, kết hợp với Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc