Diễn đàn kinh tế Blockchain

“Tôi tin rằng chúng ta có thể giảm thiểu quan liêu với hàng nghìn tỷ và hàng nghìn tỷ giờ làm việc để làm những điều tuyệt vời mới. Đó là lý do tại sao chúng ta gặp ở đây tại Diễn đàn Kinh tế Blockchain – để tìm ý tưởng, đối tác và bạn đồng hành để kết nối blockchain và nền kinh tế truyền thống, tìm người dùng tuyệt vời, giải quyết các mục tiêu quy định để điều chỉnh công nghệ với lợi ích của xã hội. Chúng ta sẽ thảo luận về cách công nghệ blockchain tạo ra một hệ thống tài chính mới và những ngành khác mà nó sẽ phá vỡ. Đó là lý do tại sao chúng tôi bổ sung các bảng liên ngành như di truyền học của quá trình tiến hóa blockchain, mô hình thế giới, AI, VR, sinh học phân tử của việc sinh học DNA và hơn thế nữa. Vui lòng đặt câu hỏi đầy thử thách và chia sẻ thông tin chi tiết của bạn và tận dụng tốt nhất từ ​​mạng tốc độ và BEF để xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và toàn vẹn.” – Valentin Preobrazhenskiy, Founder of LAToken.